Doradztwo strategiczne i szkolenia

Oferta dla firm i instytucji – współpraca z psychologami

Zdrowie Psychiczne w Biznesie

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi szkoleniami, które mieliśmy już przyjemność prowadzić dla firm poniżej. Szkolenia dostosowujemy do potrzeb organizacji. Prowadzimy je w języku polskim i angielskim – stacjonarnie i online.

 • Motywowanie rozmową, czyli o metodzie Dialogu Motywującego.
 • Zarządzanie przyjemnościami, czyli gdzie jest granica między przyjemnością a uzależnieniem.
 • Neuroróżnorodność w pracy – inkluzywność.
 • Kobiece zarządzanie w męskim świecie.
 • Jak radzić sobie w zmianie?
 • Zarządzanie stresem.
 • Diversity&Inclusion.
 • Empatyczne przywództwo – charyzmatyczny lider.
 • Uważność w codzienności – trening mindfulness.
 • Relacje biznesowe: z pracownikami i klientami.
 • Zdrowa kultura feedbacku.
 • Wypalenie zawodowe i inne przyczyny cierpienia – profilaktyka zdrowotna.
 • Elastyczny umysł – zwiększanie elastyczności psychologicznej jako główny czynnik regulujący emocje, przeciwdziałający zaburzeniom psychicznym i zwiększający satysfakcję z życia(cykl 6 warsztatów).
 • Rozwój umiejętności uważności.
 • Zdrowie psychiczne – niezbędnik każdego pracownika.
 • Wystarczająco dobry i skuteczny! Dezadaptacyjny perfekcjonizm w biznesie i nie tylko. Jak sobie z nim radzić, aby działać!

Jednym z naszych proponowanych szkoleń jest metoda Dialogu Motywującego, który znajduje szerokie zastosowanie min. w biznesie i psychologii. Dialog powstał jako metoda motywacji do zmiany, mająca zastosowanie w szczególności wobec najtrudniejszych klientów. Początkowo był stosowany wobec osób uzależnionych, czy więźniów. Liczne badania kliniczne udowodniły jego skuteczność w tym zakresie. Z czasem z powodzeniem zaczęto go również stosować w biznesie, zarówno jako metodę budowania zespołu, poprawy jakości relacji w zespole, jak i rozmów z klientami.

Dialog Motywujący, jak mówi definicja jest „opartą o współpracę stylem prowadzenia rozmowy, służącym umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany”. U podstawy leży przekonanie, że człowiek rzadko zmienia się w sposób trwały pod wpływem zewnętrznych czynników. Sztuką jest wydobyć, wzmocnić i utrzymać zmianę, która, jak zauważają twórcy DM nie jest wydarzeniem, a procesem.

Nie jest to bynajmniej zbiór sztuczek, który ma przekonać drugiego człowieka do naszych racji. Metoda ta jest oparta na bardzo konkretnych, jasnych zasadach oraz wykorzystuje techniki i założenia oparte na akceptacji, trosce, empatii i partnerstwie we współpracy. Skupia się na szukaniu mocnych stron rozmówcy, wydobywaniu jego zasobów, a nie na wymienianiu deficytów. Dzięki Dialogowi wiemy, jak nie wzmacniać niezgody drugiej strony, a zamiast tego budować zaufanie i relacje. 

Szkolenie z Dialogu Motywującego możemy dostosować do Państwa potrzeb biznesowych. Metoda ta ma zastosowanie zarówno w pracy liderów i menadżerów rożnego szczebla oraz/lub dla pracowników pracujących w obsłudze klienta.

Czas trwania szkolenia to minimum 10 godzin zegarowych. Szkolenie jest prowadzone w sposób warsztatowy, aktywizujący uczestników.

Warsztat jest zachętą do przyjrzenia się umiejętności korzystania z przyjemności.
Wielu z nas na co dzień zastanawia się, gdzie jest granica? Jaka jest bezpieczna dawka alkoholu? Czy jeśli codziennie gram w popularnego CS’a to oznacza, że jestem uzależniony? Czy poprawianie sobie nastroju zakupami, lampką winą, drinkiem jest ok? A od sportu to w ogóle można się uzależnić?

Uzależnienia już dawno okrzyknięto plagą XXI wieku. Mitem jest, że człowiek uzależniony to bezdomny sypiający na dworcu centralnym. W przypadku alkoholu naukowcy opisali już szczególny rodzaj trudności, jaki jest wysokofunkcjonujący alkoholicy (HFA – High Functioning Alcoholics). To ludzie, których nikt nie podejrzewa o chorobę alkoholową. Nic dziwnego, ludzie Ci perfekcyjnie dbają o maskowanie swojego problemu. Pozornie funkcjonują bardzo dobrze – wywiązują się ze swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych, co jednak powoduje ogromną presję i powoduje weekendowy upust uzależnienia. Problem ten nie został zbadany jeszcze w Polsce, ale jak szacuje National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism w USA już niemal co piąty alkoholik jest właśnie HFA.

Co popycha pracowników do korzystania z używek, czy zachowań nałogowych? Jak wynika z praktyki psychoterapeutycznej jest to stres oraz tzw. „overload” (przeładowanie) obowiązkami i zadaniami służbowymi, co skutkuje często przedwczesnym wypaleniem zawodowym. Wg. badań TNS Polska skarży się na niego 40% warszawskiego „Mordoru”. Przepracowany człowiek chętnie sięga po „złote antidotum”, które w krótkim czasie sprawia ulgę, ale niesie szereg długotrwałych konsekwencji również dla jego pracodawcy.

Posiadanie dobrej strategii zarządzania przyjemnościami ma też swój drugi biegun. W gabinetach przyjmujemy również osoby, które w ogóle nie potrafią z nich skorzystać, skrajni perfekcjoniści, których ta strategia wpycha w ramiona depresji.

Każda z tych postaw silnie krzywdzi człowieka i doprowadza go do strat zdrowotnych. Takie funkcjonowanie wpływa również na jego wydajność i efektywność w pracy.

A zatem podczas warsztatu prowadzonego przez psychoterapeutkę uzależnień przyjrzymy się różnym przyjemnością oraz temu, jak z nich w bezpieczny dla siebie sposób umieć korzystać. Porozmawiamy o sposobach budowania rezyliencji – odporności psychicznej, która chroni przed skutkami stresu i pomaga radzić sobie z trudnościami.

 
Warsztat jest zaplanowany na 5 godzin zegarowych i w jego trakcie poruszymy następujące tematy:

 • Co jest dla mnie ważne? – analiza świata wartości
 • Granice bezpiecznego korzystania i niekorzystania z przyjemności
 •  O rezyliencji – czyli jak ładować swoje baterie?
×