Warsztaty i indywidualne konsultacje psychologiczne

Relacje biznesowe oraz zarządzanie ludźmi to temat, który jest ważny dla każdego szefa, managera, dyrektora, przedsiębiorcy i pracodawcy. Jednocześnie łączy się z dużą odpowiedzialnością i największymi trudnościami. Stworzenie środowiska, gdzie ludzie będą się rozwijać, rosnąć, mieć satysfakcję ze swojej pracy jest częstą wizją w realizacji której, pojawiają się przeszkody. Psychologiczne spojrzenie na relacje, emocje i potrzeby jest warunkiem koniecznym dla rozkwitu Twojego biznesu.

Współpraca – ewolucja, czy rewolucja potrzebna od zaraz

Według raportu Effectiveness (2021), Współpraca – ewolucja, czy rewolucja potrzebna od zaraz ? (zobacz raport Effectiveness),  zdaniem jedynie co dziesiątego pracownika (11%), wysoki poziom współpracy utrzymuje się̨ zawsze, a dla mniej niż połowy (45%) występuje przez większość́ czasu. Ludzie wciąż cenią sobie procesy i zadania (65,5%) ponad relacje, a bez koncentracji na nich współpraca i szeroko pojęty dobrobyt społeczny nie jest możliwy.

Budowanie współpracy jest wymagającym, ciągłym i długofalowym procesem. Wymaga szeroko rozwiniętych umiejętności miękkich, empatii i otwartości na drugiego człowieka, inną perspektywę oraz różnorodność.

Samorozwój jest kluczem do relacyjności i zdrowej atmosfery w zespole, a dzięki uważności na poziomie relacji możliwe jest zbudowanie niezbędnego do dobrej współpracy zaufania.

W grupie pierwszy raz funkcjonujemy w domu, a potem formalnie i publicznie,  w systemie edukacji – w szkole i na studiach. Sposób bycia w grupie buduje się w nas, kiedy jesteśmy dziećmi. Często nieświadomie i osobno od racjonalizacji emocje przeżywane przez pracownika/klienta/szefa  – tak, jak był przeżywany przez nią/jego jako dziecko. 

Warsztaty oraz indywidualne konsultacje, na których członkowie zespołu mogą zastanowić się nad swoją emocjonalnością, rozeznać własne mechanizmy, zachowania i reakcje związane z dzieciństwem powinny pomóc zespołowi w wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji, być zdrowo asertywnym, uważnym na emocje innych,  odróżniać konstruktywny feedback, wspomagający rozwój jednostki od takiego, który zagraża autonomii i kształcić zdrowe poczucie sprawczości i pewności siebie.

 

Mieszanka multikulturowego środowiska, języków, kompetencji, osobowości, złożoność zadań i zespołów często powoduje chaos informacyjny i relacyjny. W takich warunkach naturalną skłonnością ludzką jest oszczędność poznawacza. Ludzie stosują efektywne uproszczenia myślowe i praktyczne reguły zdroworozsądkowe, które pomagają im zrozumieć rzeczywistość społeczną, ponieważ nie są zdolni przetwarzać całej oddziałującej na nich informacji społecznej. I tak pomijane są ważne informacje, powstają liczne błędy, nietrafna ocena rzeczywistości, zjawiska, osoby, zniekształcenie rzeczywistości postrzeganej i interpretowanej.

Psycholog w firmie

Czyli jak możemy pomóc Twojej organizacji

Współpracujemy z organizacjami w zakresie:

 • Struktura i proces budowy zespołu oraz ról
 • Współpraca wewnętrzna w zespole i jednoczący cel
 • Świadomość siebie w zespole
 • Jasne role i zakresy odpowiedzialności
 • Konstruktywny feedback
 • Inclusive and diversity w zespole i organizacji
 • Zdrowa asertywność i pewność siebie
 • Lider służebny, nie dyrektywny
 • Konflikty – co dają i jak je rozwiązywać
 • Motywacja pracowników
 • Komunikacja zewnętrzna zespołu w organizacji
 • Współpraca w międzynarodowych środowisku
 • Zmiany – rozstania i rekrutacja
×