ZDROWIE W BIZNESIE

Zaopiekowani ludzie tworzą efektywną organizację.
Kultura współpracy i zaangażowania połączonego z zaufaniem.
Konflikty rozwiązywane rozwojowo oraz lojalność.
Wszystko to niezbędne narzędzia do osiągania wysokich wyników biznesowych wraz ze szczęściem pracowników.

Doradztwo strategiczne i szkolenia

Wiemy, że świadomość jest najlepszą profilaktyką. Dlatego inspirujemy na szkoleniach. W formie warsztatowej, online i LIVE. Rozbudzamy kreatywność i współpracujemy przy tworzeniu strategii zdrowej kultury organizacji.

Zespoły

Budujemy współpracę i integrujemy zespoły nowe, wyjaśniamy role i pomagamy w przemodelowaniu zespołów już działających. Pomagamy wdrożyć transparencję i kulturę zdrowego feedbacku przez zdrową komunikację obejmującą emocje.


Program Wsparcia dla pracowników

Indywidualny program dostosowany do potrzeb organizacji, zbudowany ze starannie dobranego systemu szkoleń i eventów edukacyjnych prowadzonych przez profesjonalistów. Stres, emocje w pracy i dobrostan zdrowotny to przykładowa tematyka.

Zmiana w organizacji

Współpracujemy przy tworzeniu zdrowych standardów pracy zwinnej opartej na najwyższej wartości jaką jest człowiek. Wspieramy Agile Coachów i Scrum Masterów oraz proces digitalowej transformacji.Nasza misja

Współtworzenie zdrowej kultury biznesu razem z organizacjami to nasz cel.
Praca w gabinecie z osobami, które doświadczają cierpienia związanego głównie ze sferą zawodową, sprawiła, że chcemy proaktywnie angażować się we współpracę z biznesem. Nasze działania edukacyjne i profilaktyczne w szerszej skali, pozwalają zminimalizować cierpienie managerów i pracowników oraz przeciwdziałać cywilizacyjnym zaburzeniom psychicznym. Nasze działania podwyższają efektywność organizacji poprzez wzrost zadowolenia ludzi z pracy, w trosce o ich dobrostan.

Zdrowa kultura biznesu to wyróżnienie na konkurencyjnym rynku, walczącym o najlepszych pracowników.
Zyskasz:

Większe zaangażowanie pracowników​
Stabilność i lojalność zespołów​
Zmniejszenie nieobecności chorobowej w pracy
Obniżenie kosztów rekrutacji przez mniejszą rotację pracowników
Większe zadowolenie i szczęście pracowników
Satysfakcję i spełnienie zgodne z własnymi wartościami

×